O mnie

Urodziłem się 17 lutego1984 roku w Przeworsku. Od 1998 roku mieszkam w Lublinie. Od zawsze interesowało mnie, co sprawia, że jedni są bogaci, a inni biedni. Kilka lat temu w moje ręce trafiła książka Roberta Kiosaki "Bogaty ojciec, biedny ojciec", która całkowicie zmieniła moje spojrzenie na finanse osobiste.

Jestem magistrem ekonomii na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Moja praca magisterska miała tytuł: "Problemy rozwoju zarządzania marketingowego na rynku usług doradztwa finansowego w świetle doświadczeń wybranej firmy". Moje zainteresowanie zaowocowało pierwszymi inwestycjami i tym sposobem od 2006 roku inwestuję na giełdzie papierów wartościowych w Warszawie.

Oprócz inwestycji w akcje inwestuję również w fundusze inwestycyjne, na rynku forex, w kontrakty terminowe oraz na rynku opcyjnym. Pozytywne wyniki moich inwestycji skłoniły mnie do zajęcia się zawodowo doradztwem finansowym i tym sposobem od maja 2007 aktywnie pracuję na rynku finansowym. Obecnie obsługuję ~250 klientów z aktywami na poziomie około 50 mln złotych.Praca na rynku finansowym wymaga ciągłego rozwoju, dlatego wciąż staram się podnosić własne kwalifikacje. Poniżej będę zamieszczać zdobyte przeze mnie certyfikaty, zaświadczenia i dyplomy.

Podziękowania za poprowadzenie wykładów
Uzyskane dyplomy/certyfikaty