Kariera

Interesuje Cię praca w charakterze doradcy finansowego? Każdy, kto chciałby pracować jako doradca finansowy, musi odbyć miesięczny staż. W tym czasie stażysta zdobywa niezbędną wiedzę oraz uczy wykonywania personalnych analiz finansowych. W zależności od przebiegu stażu kandydat jest stopniowo wprowadzany w kolejne etapy pracy i zaczyna samodzielnie przeprowadzać rozmowy z klientami pod nadzorem doświadczonego doradcy finansowego. Wszystko to ma na celu ukształtowanie samodzielnej jednostki. Jeżeli odpowiada Ci taki system pracy, zapraszam!