IKE i IKZE

Mój aktualny skład portfela w IKE/IKZE

 

Skarbiec TFI

Subfundusz Skarbiec – Konserwatywny 50%
Skarbiec Małych i Średnich Spółek 25%
Skarbiec Top Brands 25%

 

 Skarbiec wykres

Skarbiec ryzyko

WYNIKI

 Wynik Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec od początku roku od początku działania
2019 2,9% 6,85%  1,47%  2,46% -0,73% 3,69 17,66% 17,66%

 

 

Union Inwestment TFI

UniOszczędnościowy 50%
UniAkcje Biopharma 20%
UniAkcje Małych i Średnich Spółek 15% 
UniAkcje Selektywny Globalny 15%

 

 Union wykres

Union ryzyko 

WYNIKI

 Wynik Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec od początku roku od początku działania
2019 6,33% -1,15%   0,49%  0,20% -1,10% 1,26 5,99% 5,99%

 

 

Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości jak przeprowadzić cały proces zadzwoń do mnie. Ja zawsze chętnie pomogę.

 

Treść niniejszego serwisu jest wyłącznie informacyjno-edukacyjna, a poszczególne teksty są wyrazem osobistych poglądów autora. Niniejszy serwis ani w całości ani w części nie stanowi "rekomendacji" w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz.U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715).