Vienna Life

Mój aktualny skład portfela w Vienna Life

Rockbridge Rynków Surowcowych (BPH6) 20%
BlackRock Global Funds - Global Opportunities Fund (ML1)  20%
BlackRock Global Funds - World Gold Fund (ML5) 20%
Investor Nowych Technologii (DWS9) 20%
Quercus Agresywny (QUE1) 20%

 
Powyższe zestawienie nie jest poradą inwestycyjną, jest to jedynie informacja o obecnie posiadanych przeze mnie funduszach w ramach każdego programu. 

 

Procedura zmiany składu portfela i sposobu inwestowania przyszłych składek - Vienna Life

  1. Logowanie do rachunku.
  2. Po zalogowaniu wybieramy interesującą nas polisę z „listy umów”.
  3. Z menu po lewej stronie wybieramy „Dyspozycja konwersji”.
  4. Wybieramy „Zmiana struktury całości portfela inwestycyjnego”.
  5. Klikamy „Zmień obecną strukturę”
  6. Z rozwijanej listy wybieramy interesujące nas fundusze i wpisujemy procentowe zaangażowanie (suma wszystkich funduszy powinna wynosić 100%).
  7. Zaznaczamy aby przyszłe składki był inwestowane w ustalony sposób.
  8. Klikamy akceptuj.
  9. KONIEC

 

Treść niniejszego serwisu jest wyłącznie informacyjno-edukacyjna, a poszczególne teksty są wyrazem osobistych poglądów autora. Niniejszy serwis ani w całości ani w części nie stanowi "rekomendacji" w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz.U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715). 

BlackRock Global Funds - World Mining Fund