IKE i IKZE

Mój aktualny skład portfela w IKE/IKZE

 

Skarbiec TFI

Subfundusz Skarbiec – Konserwatywny 50%
Skarbiec Małych i Średnich Spółek 25%
Skarbiec Top Brands 25%

 

 Skarbiec wykres

Skarbiec ryzyko

WYNIKI

 Wynik Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień od początku roku od początku działania
2019 2,9% 6,85%  1,47%  2,46% -0,73% 3,69% 1,7% 0,47% -6,72% 0,78% 4,47% -0,9% 17,01% 17,01%
2020                            

 

 

Generali TFI

Generali Aktywny Dochodowy 50%
Generali Globalnych Akcji Wzrostu A 20%
Generali Akcje Małych i Średnich Spółek 15% 
Generali Akcji Amerykańskich 15%

 

 Union wykres

Union ryzyko 

WYNIKI

 Wynik Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień od początku roku od początku działania
2019 6,33% -1,15%   0,49%  0,20% -1,10% 1,26% 0,97% -1,09% 1,01% 0,67% 2,57% 1,27% 11,81% 11,81%
2020                            

 

 

Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości jak przeprowadzić cały proces zadzwoń do mnie. Ja zawsze chętnie pomogę.

 

Treść niniejszego serwisu jest wyłącznie informacyjno-edukacyjna, a poszczególne teksty są wyrazem osobistych poglądów autora. Niniejszy serwis ani w całości ani w części nie stanowi "rekomendacji" w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz.U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715).