AXA

Mój aktualny skład portfela w AXA

JPMorgan Global Healthcare (PLN) 20%
Selective Equity 30%
Schroder ISF Frontier Markets Equity (PLN) 20%
AllianceBernstein Global High Yield 30%

 
Powyższe zestawienie nie jest poradą inwestycyjną, jest to jedynie informacja o obecnie posiadanych przeze mnie funduszach w ramach każdego programu. 

 

Procedura zmiany składu portfela i sposobu inwestowania przyszłych składek - AXA

 1. Logowanie do rachunku.
 2. Po zalogowaniu wybieramy interesującą nas polisę.
 3. Wybieramy rachunek podstawowy
 4. Wybieramy czerwony przycisk „Konwersja”.
 5. Z górnej rozwijanej listy wybieramy fundusze których chcemy się pozbyć lub zmniejszyć zaangażowanie.
 6. Z dolnej rozwijanej listy wybieramy interesujące nas fundusze i wpisujemy procentowe zaangażowanie (suma wszystkich funduszy powinna wynosić 100%).
 7. Potwierdzamy konwersję przyciskiem na dole.
 8. Wracamy do salda rachunku.
 9. Jeżeli chcemy aby przyszłe składki były inwestowane w wybrany sposób klikamy przycisk „Alokacja”.
 10. Z rozwijanej listy wybieramy interesujące nas fundusze oraz ich procentowy udział w składzie portfela.
 11. Potwierdzamy zmianę alokacji przyciskiem na dole.
 12. Jeżeli na rachunku dodatkowym mamy środki które chcemy aby były inwestowane w wybrany przez nas sposób z menu po lewej wybieramy „Rachunek dodatkowy”
 13. Powtarzamy punkty od 4 do 11
 14. KONIEC

 

 

Treść niniejszego serwisu jest wyłącznie informacyjno-edukacyjna, a poszczególne teksty są wyrazem osobistych poglądów autora. Niniejszy serwis ani w całości ani w części nie stanowi "rekomendacji" w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz.U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715). 

Investor Gold Otwarty [PLN]