Aegon

Mój aktualny stan potfela w AEGON

AEGON Alfa 20%
Franklin European Small Mid Cap Growth (EUR)
20%
JPMorgan US Technology (USD) 20%
PKO Dóbr Luksusowych Globalny 20%
Quercus Agresywny 20%

 
Powyższe zestawienie nie jest poradą inwestycyjną, jest to jedynie informacja o obecnie posiadanych przeze mnie funduszach w ramach każdego programu. 

 

Procedura zmiany składu portfela i sposobu inwestowania przyszłych składek - Aegon

 1. Logowanie do rachunku.
 2. Po zalogowaniu wybieramy interesującą nas polisę z listy.
 3. Wybieramy rachunek podstawowy
 4. Z menu po lewej wybieramy „Transfer”
 5. Wybieramy „Zlecenie transferu”
 6. Wpisujemy ile procent danego funduszu chcemy sprzedać lub „Przenosimy wszystkie”
 7. Klikamy „Dalej”
 8. Wybieramy walutę funduszu z listy.
 9. Z rozwijanej listy wybieramy interesujące nas fundusze i wpisujemy procentowe zaangażowanie (suma wszystkich funduszy powinna wynosić 100%).
 10. Klikamy „Dalej”
 11. Potwierdzamy transfer.
 12. Jeżeli chcemy aby przyszłe składki były inwestowane w wybrany sposób klikamy z lewej strony  „Alokacja Składki”.
 13. Wybieramy „Zlecenie Alokacji”
 14. Wybieramy walutę funduszu z listy.
 15. Z rozwijanej listy wybieramy interesujące nas fundusze i wpisujemy procentowe zaangażowanie (suma wszystkich funduszy powinna wynosić 100%).
 16. Klikamy „Dalej”
 17. Potwierdzamy alokację.
 18. Jeżeli na rachunku dodatkowym mamy środki które chcemy aby były inwestowane w wybrany przez nas sposób z menu po lewej wybieramy „Saldo subkonta”
 19. Wybieramy „Subkonto składek dodatkowych”
 20. Powtarzamy punkty od 4 do 17
 21. KONIEC

 

 

Treść niniejszego serwisu jest wyłącznie informacyjno-edukacyjna, a poszczególne teksty są wyrazem osobistych poglądów autora. Niniejszy serwis ani w całości ani w części nie stanowi "rekomendacji" w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz.U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715).